Hoe maak je een bezwaarschrift WOZ?

Je verweren tegen een maatregel van de overheid is geen kleinigheid. Je moet je houden aan termijnen, je argumenten goed kunnen onderbouwen en precies weten waar je bezwaar tegen kunt maken. Al die aspecten hangen ook aan een bezwaarschrift WOZ.

Wat is WOZ?

WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. Het is een gemeentelijke belasting die iedereen die een huis bezit, moet betalen. En elk jaar rond februari valt de beschikking WOZ bij elke woningbezitter op de deurmat. Maar het bedrag dat betaald moet worden is niet gelijk. De hoogte van de aanslag hangt af van de waarde van de woning.

Waar kunt u een bezwaarschrift WOZ op indienen?

De WOZ-aanslag is wettelijk geregeld. Elke gemeente mag dat doen. En het tarief (vaak een bedrag per € 1.000,- woningwaarde) wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Daar kunt u geen bezwaar tegen maken. Tegen de waarde waar de gemeente uw woning op getaxeerd heeft en die uiteindelijk de hoogte van de aanslag bepaalt, kunt u wel bezwaar maken. Daarvoor moet u een bezwaarschrift WOZ indienen.

Ik ga een bezwaarschrift WOZ indienen!

bezwaarschrift WOZDat kan, maar u moet wel op een groot aantal dingen letten. Allereerst de termijn. U moet binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken tegen uw WOZ-aanslag. Dat bezwaar moet de juiste gegevens vermelden over de eigenaar, het adres en het kadastraal nummer. Daarnaast moet u uw bezwaar WOZ motiveren. Waarom bent u het met de getaxeerde waarde niet eens? Niet de hoogte van de aanslag, of het tarief, maar de geschatte waarde van uw woning, moet u met een bezwaarschrift WOZ, gemotiveerd, beschrijven.

Niet iedereen is een jurist!

Nee en ook niet iedereen is even vaardig met het helder op papier zetten van goede argumenten. Maar dat moet wel als u succesvol een bezwaarschrift WOZ wilt indienen. Met het groeiend eigen woningbezit in Nederland heeft de wetgever dit ook gezien. Daarom wordt het door de overheid mogelijk gemaakt om iemand anders, namens u, een bezwaarschrift WOZ te laten indienen. Een professional zoals www.woz-omlaag.nl

Een gratis dienst die u geld kan opleveren!

Professionals zoals www.woz-omlaag.nl weten precies hoe je een bezwaarschrift WOZ moet opstellen, kennen de termijnen en weten welke argumenten belangrijk zijn. www.woz-omlaag.nl helpt u bij uw bezwaarschrift WOZ en de hele verdere procedure totdat er een beslissing is gevallen. En dat kost u als woningbezitter helemaal niets.

Het begint met een machtiging.

www.woz-omlaag.nl kan alleen voor u optreden als u een machtiging geeft. Met de ingevulde en ondertekende machtiging, geeft u ons de mogelijkheid om namens u, bij uw gemeente een bezwaarschrift WOZ in te dienen. En dat doen wij helemaal gratis. De hele procedure, ook als u in het ongelijk wordt gesteld en de waarde niet wordt verlaagd. De machtiging geldt alleen voor het belastingjaar 2017.

Aan de slag tegen de aanslag!

Als u www.woz-omlaag.nl machtigt gaan wij voor u aan de slag. U krijgt een checklist met omstandigheden die tot verlaging kunnen leiden. U selecteert de argumenten die bij uw woning passen. Daarnaast hebben wij inzicht in de prijsontwikkelingen en kennen we de woz-waarde van veel panden. Zo gaan we uw bezwaarschrift WOZ ook bekijken.

Elk bezwaarschrift WOZ dat wordt toegewezen, zorgt voor een woningeigenaar die minder belasting betaalt. En www.woz-omlaag.nl krijgt voor elke succesvolle procedure een vergoeding van de gemeente. Wij zullen er dus alles aan doen, om succesvol bezwaar te maken voor u!