Machtiging

Met het invullen en verzenden van onderstaande machtiging, machtig je WOZ-omlaag.nl om namens jou op te treden. Deze dienst is gratis en je kunt de machtiging altijd weer intrekken. Als de procedure is gelopen en de einduitslag bekend, is daarmee ook de machtiging verlopen. Wie later opnieuw bezwaar wil maken, moet dan opnieuw een machtiging afgeven.

Stap 1

Download machtiging

Stap 2

Vul de machtiging in met pen en scan de machtiging in. Je kunt ook een foto maken van de machtiging in plaats van scannen.

Stap 3

Upload de machtiging en vul onderstaand formulier in.

Machtiging versturen