WOZ bezwaar

WOZ bezwaar | WOZ is de afkorting voor Waardering Onroerende zaken. Het is een belasting die de gemeente aan haar inwoners mag opleggen. Bij WOZ bezwaar draait het eigenlijk om twee dingen, het tarief dat de gemeente vaststelt en de geschatte waarde van uw huis.

Alleen WOZ bezwaar maken tegen de waarde inschatting.

Het tarief per € 1.000,- waarde wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dat staat dus daarna niet meer ter discussie. Bezwaar WOZ kunt u wel maken tegen de ingeschatte waarde van uw woning en dat heeft vaak zin! Dus denk erom dat u bij bezwaar WOZ niet het tarief ter discussie gaat stellen. Het draait om de geschatte waarde van uw woning.

Geschatte waarde lager dan de verkoopwaarde?

Bezwaar WOZ gaat eigenlijk niet over de werkelijke waarde van uw woning, maar de waarde in relatie tot vergelijkbare woningen. Elke gemeente houdt de getaxeerde waarde bewust aan de lage kant. Vaak kunt u bij vrije verkoop aanzienlijk meer krijgen. Maar daar gaat het bij bezwaar WOZ niet om. Laat u zich daardoor niet om de tuin leiden.

Is bezwaar tegen de WOZ maken moeilijk?

Bezwaar maken tegen de WOZ is niet moeilijk, maar je moet binnen strakke termijnen werken en de juiste argumenten gebruiken. Waarom is uw woning minder waard? En waar vergelijkt u dat dan mee? Niet iedereen is even gehaaid met de pen en daarom heeft de overheid besloten dat bezwaar WOZ laagdrempelig moet zijn.

Elke woningbezitter moet bezwaar WOZ kunnen maken en daarom worden gespecialiseerde bureaus als WOZ-omlaag door de overheid betaald. Dat gaat zo. U geeft een bureau als WOZ-omlaag een machtiging om namens u bezwaar te maken tegen uw WOZ-taxatie. Wij kunnen van te voren inschatten of uw bezwaar kans maakt, of dat we aanvullende gegevens nodig hebben. Die aanvullende gegevens vragen we u, door middel van een checklist. Zo kunt u geen omstandigheid vergeten die misschien voor uw woning van belang is.

Specialisten in WOZ bezwaar

Onze specialisten gaan beoordelen of uw bezwaar kans maakt. Tot nu toe zijn al onze diensten gratis. Als wij de kans op succes lager inschatten dan 60%, laten wij u dat weten. Als u toch bezwaar wilt maken, kost u dat eenmalig € 320,-.

Als we uw bezwaar op 60% kans of hoger inschatten, gaan we voor u bezwaar maken. Ongeacht de uitkomst van het bezwaar, is de gehele procedure voor u gratis. En als uw bezwaar wordt gehonoreerd, is het volledige voordeel voor u. Wij worden betaald door de gemeente op basis van procespunten. U betaalt dus nooit voor onze diensten, alleen als u bij een lage inschatting toch bezwaar wil laten maken.

WOZ bezwaar