WOZ-omlaag werkt zo.

Alle huiseigenaren betalen WOZ-belasting. Tegen de waardebepaling van het huis kunnen ze bezwaar maken. Dat moet binnen zes weken na de ontvangst van de aanslag (meestal in februari) en het moet aan een aantal richtlijnen voldoen. Waarom al die rompslomp zelf doen, wij helpen je gratis en doen al het werk. Laat het bezwaar maken over aan WOZ-omlaag.nl

Bezwaar maken laat je doen door WOZ-omlaag.nl. Maar wie betaalt dat? Wij krijgen van de gemeente een vergoeding. Als je zelf bezwaar gaat maken, krijg je deze vergoeding niet. Als je dus bezwaar wil gaan maken, doe dat dan met WOZ-omlaag.nl en profiteer van onze expertise voor een lagere WOZ-waarde. Ruim 55% van onze klanten profiteren nu van de lage aanslag en de andere voordelen.

Waarom  gratis?

De overheid wil dat zoveel mogelijk de reële waarde wordt gebruikt voor de WOZ-belasting. Omdat veel mensen tegen de rompslomp opzien, is afgesproken dat professionele organisaties (zoals woz-omlaag.nl) door de gemeente betaald worden. Jij betaalt dus niets en er staat je dan ook niets in de weg om bezwaar te maken. Zet vandaag nog de eerste stap en vul de machtiging in. Dan zorgen wij dat je betaling omlaag gaat. Een bezwaarprocedure is gericht op het verlagen van de waarde. De gemeente kan haar taxatie niet verhogen.

Het begint met een machtiging.

Met een machtiging geef je WOZ-omlaag.nl de mogelijkheid om namens jou bij de gemeente bezwaar te maken. Een machtiging is een standaardformulier dat je invult en tekent. Kijk hiervoor bij machtiging. Daarna gaat WOZ-omlaag.nl voor je aan de slag.

Doe dit zo snel mogelijk. Wanneer de machtiging bij ons binnen is (scan, foto of per post/e-mail) gaat onze gratis dienstverlening werken. We houden je elke maand op de hoogte van de ontwikkelingen en in januari zelfs elke week.

Bezwaar maken

Wanneer je die beschikking hebt ontvangen stuur of mail je een kopie hiervan naar WOZ-omlaag.nl. Wij gaan dan bezwaar maken bij je gemeente.

Het kan zijn dat we lopende de bezwaarprocedure aanvullende informatie moeten geven aan de gemeente. Die moet je dan binnen enkele dagen aan ons sturen. Een bezwaarprocedure kan uit drie fases bestaan. Alle werkzaamheden die bij die fases horen, doet WOZ-omlaag.nl gratis!

Iedereen die WOZ-omlaag.nl machtigt om bezwaar te gaan maken, krijgt een dossier. Hier zijn alle gegevens opgeslagen en zijn de verschillende stappen goed te volgen. Ook de fase waarin het dossier zich bevindt, is hier na te gaan. Alleen jij en WOZ-omlaag.nl hebben toegang tot deze gegevens.

Een bezwaarprocedure leidt niet altijd tot een verlaging van de waarde van je huis. Hiervoor kan WOZ-omlaag.nl niet aansprakelijk worden gesteld. De procedure is altijd kosteloos.